Mikrokontrolery

Programowanie mikrokontrolerów 8 - bitowych (AVR) i 32 - bitowych (STM).